Disclaimer

Algemeen

Vakantiesleutel verleent u hierbij toegang tot www.vakantiesleutel.nl en publiceert hier content (teksten, afbeeldingen, etc.) die door vakantiesleutel.nl zelf en door derden zijn aangeleverd. Vakantiesleutel.nl behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud aan te mogen passen of onderdelen te wijzigen of verwijderen van de website, zonder hierover een mededeling te hoeven doen aan de bezoeker. De informatie op de website is informatief en kan afwijken. Dit kan aan geen enkele overeenkomst steun bieden.

Beperkte aansprakelijkheid

De teksten, afbeeldingen en andere content op deze website (www.vakantiesleutel.nl) worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Betreffende content kan op elk moment gewijzigd worden zonder mededeling te hoeven doen aan de bezoeker.

Auteursrechten

Alle rechten van materiaal op de website liggen bij vakantiesleutel.nl en de licentie verstrekkers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van vakantiesleutel.nl. Het is niet toegestaan om pagina’s, of onderdelen van pagina’s zoals afbeeldingen, videomateriaal of applicaties van vakantiesleutel.nl over te nemen d.m.v. frames, inline linking, scraping en kopieën te plaatsen op een andere website waardoor verwarring kan ontstaan over de afkomst van de onderdelen.

Overig

Deze disclaimer is opgesteld op 8-8-2014. Deze kan altijd gewijzigd worden.